Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-03-07

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU.

 

Protokół z rozstrzygnięcia Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Na ogłoszony dnia 13 stycznia 2017 r. otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.2 oraz w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) wpłynęły do Urzędu Gminy w Lubiszynie oferty w zakresie:

- Kultury fizycznej - 11 ofert,

- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 6 ofert.

Komisja konkursowa w składzie:

1. Przewodniczący Komisji - Joanna Skrodzka

2. Zastępca Przewodniczącej Komisji – Anna Rajska-Pura

3. Członek Komisji - Monika Wolak

4. Członek Komisji – Katarzyna Błaszczyk

dokonała oceny formalnej i merytorycznej ofert. 1 oferta nie spełniła wymagań formalnych. 16 ofert spełniło wymagania formalne przewidziane przepisami oraz było poprawnych merytorycznie. W wyniku szczegółowej analizy złożonych ofert podział środków przyznanych poszczególnym organizacjom na zadania publiczne, po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy, przedstawia się w następujący sposób:

  1. 1. Kultura fizyczna

Nazwa organizacji

Data wpływu oferty

Nazwa zadania

Kwota wniosko-wana

Kwota przyznana

Klub Sportowy FENIX Ściechów

01.02.2017

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

19 000,00

19 000,00

Klub Sportowy BŁĘKITNI Lubno

03.02.2017

Promocja, rozwój oraz popularyzacja piłki nożnej

40 000,00

30 000,00

Klub Sportowy WYSOKA

02.02.2017

Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu 2017r.

9 000,00

9 000,00

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

03.02.2017

Integracyjny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

5 120,00

3 000,00

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”

03.02.2017

Integracyjny Turniej Szachowy

4 230,00

3 000,00

Akademia Sportów Walki BORAN TEAM

31.01.2017

Realizacja procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży uprawiających sporty walki

9 000,00

9 000,00

Klub Sportowy Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

30.01.2017

Realizacja programu „Nauka, sport, przyszłość”

9 500,00

8 700,00

Ludowy Klub Sportowy WICHER w Stawie

31.01.2017

Rozwój i wsparcie kultury fizycznej
i sportu

9 000,00

9 000,00

Klub Piłkarski Unia Lubiszyn -Tarnów

03.02.2017

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych przez KP Unia Lubiszyn- Tarnów w Lubiszynie w 2017 roku

14 150,00

14 150,00

Akademia Piłkarska Kania Cup

27.01.2017

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

36 000,00

16 500,00

Fundacja „Współpraca”

02.02.2017

Obóz sportowo-rekreacyjny „Wakacje na sportowo”

22 637,40

0,00

SUMA

  

177 637,40

121 350,00

 

  1. 2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

Nazwa organizacji

Data wpływu oferty

Nazwa zadania

Kwota wniosko-wana

Kwota przyznana

Klub Seniora Pogodna Jesień w Lubnie

03.02.2017

Kultura dostępna dla seniorów z Lubna

3 050,00

3 050,00

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnych „SZANSA”

27.01.2017

Spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Gminy Lubiszyn

8 200,00

Oferta odrzucona
z przyczyn formalnych

Klub Seniora Aktywny Senior w Wysokiej

03.02.2017

Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego

3 645,00

3 645,00

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich SZARLOTKA

02.02.2017

Trzecia Baczyńska SZARLOTKA

4 654,00

4 654,00

Fundacja Nowoczesny F-XXI

02.02.2017

Znam zabytki mojej Gminy- Warsztaty zabytkowej architektury Gminy Lubiszyn dla jej najmłodszych mieszkańców

2 512,00

2 512,00

Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry”

01.02.2017

Festiwale dawnych komputerów i gier

2 100,00

0,00

SUMA

  

24 161,00

13 861,00

W przypadku przyznania dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

W przypadku zdeklarowania przez oferenta przyjęcia dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent będzie zobowiązany do przedłożenia aktualizacji oferty nie później niż w dniu podpisania umowy.

(-) Joanna Skrodzka

(-) Anna Rajska-Pura

(-) Monika Wolak

(-) Katarzyna Błaszczyk

 

 

                                                                                                       Akceptuję:

                                                                                                Wójt Gminy Lubiszyn

                                                                                                   (-) Artur Terlecki

 

 

 

Lubiszyn, 06 marca 2017r.

Sporządził: Anna Rajska-Pura

UG Lubiszyn
 
Urząd Gminy Lubiszyn
Plac Jedności Robotniczej 1 66-433 Lubiszyn woj. lubuskie
tel.: 95 7277130 fax: 95 7277136 email: urzad@lubiszyn.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x