Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-07-14

Sprzedaż autobusu marki CACCIAMALI IVECO 100E TEMA 152 PAPENA IC TEMA, rok produkcji 2006

- 2017_przetarg_bus2.jpg

                                                                                                       Lubiszyn, dnia 14.07.2017 r.

 

 OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

 

Gmina Lubiszyn, 66-433 Lubiszyn,  Plac Jedności Robotniczej 1 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

„ Sprzedaż autobusu marki CACCIAMALI IVECO 100E TEMA 152 PAPENA IC TEMA, rok produkcji 2006”

Cena wywoławcza 82 950 zł netto.

 

Sprzedawany pojazd można obejrzeć w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie

ul. Dworcowa 30 A, w terminie od poniedziałku do piątku  w godz. od 7.00 do 15.00. Autobus nie posiada zdolności rozruchowej akumulatorów ( zdemontowane i przechowane poza autobusem).

Nr rejestracyjny FGW11HN,  data pierwszej rejestracji  2006/12/06, przebieg  311011 km, kolor niebieski, rodzaj – autobus szkolny 2 drzwiowy 35 osobowy, poj. silnika – 5800 cm, moc  silnika – 154 kW.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wyłącznie w formie pieniężnej w wysokości 1.000,00 zł przelewem na konto Sprzedawcy, nr rachunku  80 8363 0004 0070 0492 2000 0004. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane  lub zostaną odrzucone zostanie  zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od daty dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi  w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta pisemna:

a)      imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

b)       oferowaną cenę i warunki jej zapłaty.

c)       oświadczenie, ze oferent zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiszynie, Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn, w sekretariacie  w terminie do dnia 18 lipca 2017 r. do godz. 12.00  z zaznaczeniem nazwy przedmiotu przetargu: „Sprzedaż autobusu”.

Zawarcie umowy nastąpi w chwili otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym jednak niż 7 dni.

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie  po zapłaceniu ceny nabycia.

Okres, w którym oferta jest wiążąca: 14 dni od terminu złożenia ofert.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Urząd Gminy Lubiszyn, Referat Inwestycyjno Techniczny ul. Myśliborska 9, dnia 21 lipca 2017 r. o godz. 12.15.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Krzysztof Łukaszczuk tel. 95 72 77 146 kom. 797327319 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego na każdym etapie, jak również zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,  bez podania przyczyny.

                                                                                                       

                                                                                                                     Zastępca Wójta                     

                                                                                                                     Urszula Stolarska

 

G. J.
 
Urząd Gminy Lubiszyn
Plac Jedności Robotniczej 1 66-433 Lubiszyn woj. lubuskie
tel.: 95 7277130 fax: 95 7277136 email: urzad@lubiszyn.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x