Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-03-22

Sesja Rady Gminy Lubiszyn

 - sesja2.jpg

     Sesja Rady Gminy Lubiszyn

 

           XXV sesja Rady Gminy Lubiszyn, odbędzie się w dniu  30 marca 2017r. o godz. 1200  w sali konferencyjnej w Lubiszynie.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 4. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn.
 6. Projekt uchwały w sprawie utworzenia funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 7. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubiszyn.
 8. Projekt uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na obszarach wodnych na terenie Gminy Lubiszyn.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubiszyn w 2017 roku.
 10. Projekt uchwały w sprawie: określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie w roku budżetowym 2017.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej – FB-1.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej – FB-2.
 14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubiszyn długoterminowego kredytu bankowego.
 15. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2017-2027.
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy między sesjami.
 18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z pracy między sesjami.
 19. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
 20. Interpelacje i wnioski radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy         

                                                                           (-) Eugeniusz Leśniewski

UG Lubiszyn
 
Urząd Gminy Lubiszyn
Plac Jedności Robotniczej 1 66-433 Lubiszyn woj. lubuskie
tel.: 95 7277130 fax: 95 7277136 email: urzad@lubiszyn.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x